Hakkımızda

Dünyadaki hammadde kaynaklarının tükeneceği konusunda gelişen bilinç doğrultusunda ortaya çıkan geri dönüşüm son yıllarda üretici firmaların başlıca önem verdiği konulardan olmuştur. Biz de bu konuya katkı sağlayıcı çalışmaları takip ediyor ve uyguluyoruz.

Ürünlerimizin hammaddesi petrol esaslı olması sebebiyle geri dönüştürülebilirdir. Bundan dolayı hammadde tüketimine olan talebimizi azaltarak tasarruf etmekteyiz.

Küresel ısınma sonucunda dünyada iklim değişikliği yaşanmaktadır. Bu ısınmaya üretimde kullanılan enerji de etkili olmaktadır. Yeni hammaddeden üretilen bir üründe kullanılan enerji geri dönüşümde kullanılan enerjiden çok fazladır. Isınmanın azaltılmasına enerjiden yapılan tasarruftan ötürü az da olsa katkımız olmaktadır.

Kullandığımız hammaddeler atık bırakmaktadır. Geri dönüşüm uygulandığı için atık madde azalmakta ve çevre kirliğinin azalmasında payımız olmaktadır.

Geri dönüşümün kullanılmasıyla maddi olarak tasarruf edilir ve uzun vadede iktisadi yatırım ve iş imkânlarının ortaya çıkması anlamına gelmektedir.

Damla Plastik doğal kaynakların verimli kullanılması amacıyla yukarıda anlatılan yararlarının sürmesi için geri dönüşüm sitemini benimsemiş ve bu konudaki gelişmeleri uygulamayı hedef seçmiştir.