Sertifikalar

Sertifikalar, Onay Yazıları, Raporlar

İçinde yaşadığımız yüzyılın özellikle son çeyreğinde ekonomide, bilim ve teknolojide ortaya çıkan gelişmeler tüm hızıyla devam ediyor ve bu sürecin 21. yüzyılda da devam edeceğini şimdiden öngörmek mümkün. 21. Yüzyılın 'rekabet çağı' ve 'bilgi çağı' olacağı konusunda uzmanlar görüş birliği içerisindeler. Bilgi ve iletişim teknolojilerindeki hızlı gelişmeler ve giderek artan rekabet, organizasyonları değişime zorluyor ve ayakta kalabilmek için kaliteli mal ve hizmet üretmeye sevk ediyor. Bu çerçevede 'kalite' bir 'keyfiyet' değil, bir zorunluluk olarak karşımıza çıkıyor. Kalite, her şeyden önce rekabet gücünü belirleyen en etkili araçlardan biri.

Bugün için kalite denildiğinde bundan sadece mal ve hizmet kalitesi değil, organizasyonda ürün ve hizmetin ortaya çıkmasında etkili olan tüm faktörler (liderlik kalitesi, yönetim kalitesi, sistem kalitesi, insan kalitesi, donanım kalitesi vs.) anlaşılıyor. Kaliteye bir tek alanda değil, tüm alanlarda ulaşılması başlıca hedeftir. İşte toplam kalite, organizasyonda her alanda bütünsel olarak kaliteye ulaşılmasını amaçlayan bir çağdaş yönetim felsefesidir.

Damla Plastik bu çağdaş yönetim anlayışının tüm organizasyonlar da uygulamak için çalışmalarına tüm hızıyla devam ederken, bir yandan da bu yönetim anlayışını arayan müşterilerinden de bu felsefeyi benimsemeyi ilke edindiğini ispatlamak için onay ve ürünlerine raporlar almaya devam etmektedir.

Marka Tescili

Kalite Belgesi

BHT Test Raporu

Analiz Raporu

Plastik Askı Test Raporu

H&M Onay

Ürünler

Sertifikalar

Damla Plastik bu çağdaş yönetim anlayışının tüm organizasyonlar da uygulamak için çalışmalarına tüm hızıyla devam ederken, bir yandan da bu yönetim anlayışını arayan müşterilerin den de bu felsefeyi benimsemeyi...

Plastik Hammaddeler

Karbonun (C) hidrojen (H), oksijen (O),azot (N) ve diğer organik ya da inorganik elementler ile oluşturduğu monomer adı verilen, basit yapıdaki moleküllü gruplardaki bağın koparılarak, polimer adı verilen uzun ve...

Hakkımızda

Dünyadaki hammadde kaynaklarının tükeneceği konusunda gelişen bilinç doğrultusunda ortaya çıkan geri dönüşüm son yıllarda üretici firmaların başlıca önem verdiği konulardan olmuştur. Biz de bu konuya katkı....

İletişim