Hakkımızda

Damla Plastik Poşet San.

Dünyadaki hammadde kaynaklarının tükeneceği konusunda gelişen bilinç doğrultusunda ortaya çıkan geri dönüşüm son yıllarda üretici firmaların başlıca önem verdiği konulardan olmuştur. Biz de bu konuya katkı sağlayıcı çalışmaları takip ediyor ve uyguluyoruz.

Ürünlerimizin hammaddesi petrol esaslı olması sebebiyle geri dönüştürülebilirdir. Bundan dolayı hammadde tüketimine olan talebimizi azaltarak tasarruf etmekteyiz.

Küresel ısınma sonucunda dünyada iklim değişikliği yaşanmaktadır. Bu ısınmaya üretimde kullanılan enerji de etkili olmaktadır. Yeni hammaddeden üretilen bir üründe kullanılan enerji geri dönüşümde kullanılan enerjiden çok fazladır. Isınmanın azaltılmasına enerjiden yapılan tasarruftan ötürü az da olsa katkımız olmaktadır.

Kullandığımız hammaddeler atık bırakmaktadır. Geri dönüşüm uygulandığı için atık madde azalmakta ve çevre kirliğinin azalmasında payımız olmaktadır.

Geri dönüşümün kullanılmasıyla maddi olarak tasarruf edilir ve uzun vadede iktisadi yatırım ve iş imkânlarının ortaya çıkması anlamına gelmektedir.

Damla Plastik doğal kaynakların verimli kullanılması amacıyla yukarıda anlatılan yararlarının sürmesi için geri dönüşüm sitemini benimsemiş ve bu konudaki gelişmeleri uygulamayı hedef seçmiştir.

Çözüm Ortaklarımız

Haberler ve Etkinlikler

Ürünler

Sertifikalar

Damla Plastik bu çağdaş yönetim anlayışının tüm organizasyonlar da uygulamak için çalışmalarına tüm hızıyla devam ederken, bir yandan da bu yönetim anlayışını arayan müşterilerin den de bu felsefeyi benimsemeyi...

Plastik Hammaddeler

Karbonun (C) hidrojen (H), oksijen (O),azot (N) ve diğer organik ya da inorganik elementler ile oluşturduğu monomer adı verilen, basit yapıdaki moleküllü gruplardaki bağın koparılarak, polimer adı verilen uzun ve...

Hakkımızda

Dünyadaki hammadde kaynaklarının tükeneceği konusunda gelişen bilinç doğrultusunda ortaya çıkan geri dönüşüm son yıllarda üretici firmaların başlıca önem verdiği konulardan olmuştur. Biz de bu konuya katkı....

İletişim