| Türkçe | English |

Plastik Hammaddeler

Plastik Hammaddeler

Plastik Hammaddeler

Karbonun (C) hidrojen (H), oksijen (O),azot (N) ve diğer organik ya da inorganik elementler ile oluşturduğu monomer adı verilen, basit yapıdaki moleküllü gruplardaki bağın koparılarak, polimer adı verilen uzun ve zincirli bir yapıya dönüştürülmesi ile elde edilen malzemelere verilen isimdir.

Tanımdan anlaşılacağı üzere plastikler doğada hazır bulunmaz, doğadaki elementlere insan tarafından müdahale edilmesi ile elde edilir. Elde edilmesi belli bir sıcaklık ve basınç altında, katalizör kullanılarak monomerlerin reaksiyona sokulması ile olur. Plastik ilk üretildiğinde toz, reçine veya granül halde olabilir. Genelde plastikler petrol rafinerilerinde kullanılan ham petrolün işlenmesi sonucu arta kalan malzemelerden elde edilir. Yapılan araştırmalara göre dünyadaki petrolün sadece % 4 lük bir kısmı plastik üretimi için kullanılmaktadır. Plastik yaklaşık 1000 yılda yok olur.

LDPE
LDPE

LDPE, petrolden elde edilen, alçak yoğunluklu polietilen malzemedir. İsmi İngilizce karşılığı olan " Low Density Poly Etylene " kelimelerinin...

HDPE
HDPE

HDPE, petrolden elde edilen, yüksek yoğunluklu polietilen malzemedir. İsmi İngilizce karşılığı olan " High Density Poly Etylene " kelimelerinin...

OPP ve CPP
OPP ve CPP

OPP / CPP, LDPE torbalara göre daha parlak ve şeffaf olma özellikleri taşır, yüksek mekanik ve optik özellikleri bulunur kimyevi maddelere karşı...

PP
PP

PP (Polipropilen), otomotiv, tekstil ve ambalaj sanayilerinde yaygın olarak kullanılan termoplastik bir polimerdir...

PVC
PVC

PVC, İsmi İngilizce karşılığı olan " Poly Vinyl Chloride " kelimelerinin kısaltmasından gelmektedir. Polivinil klorid, oldukça geniş kullanım...

PS
PS

Polistiren, monomer haldeki stiren'den polimerizasyon ile üretilen bir polimerdir. Petrolden elde edilir. Plastik endüstrisinde daha çok...